Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete

Projekt EIP- Prilagoditev pridelave grozdja na podnebne spremembe in ohranjanje biodiverzitete poteka v sodelovanju s 10 partnerji v Sloveniji med katerimi je Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p., Vina Zavec in Vinotoč Gorjup. Koordinacijo projekta izvaja vodilni partner KGZS Zavod Ptuj. 

Projekt zajema tri sklope:

1. Sklop: Preprečevanje erozije tal v vertikalnih nasadih z opuščanjem herbicidov

2. Sklop: Oskrba tal in brežin v terasnih sistemih z ohranjanjem biodiverzitete pomembne za ohranjanje travniških habitatov

3. Sklop: Vpliv protitočnih mrež na dozorevanje, kakovost in zdravstveno stanje grozdja ter kakovost vina

Vabljeni na predstavitev rezultatov projekta, ki bo v četrtek, 7. septembra 2023 ob 10. uri na Vinotoč Gorjup, Belski Vrh 85, 2283 Zavrč.

Program predstavitve:

Pozdrav in kratka predstavitev projekta- KGZS ZAVOD PTUJ,
vodja projekta Andrej Rebernišek

Predstavitev različnih oskrb tal po trtami, brez uporabe herbicidov
KGZS ZAVOD PTUJ Andrej Rebernišek in Matej Rebernišek

Vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja in parametre kakovosti grozdja sorte Modri pinot v času trgatve
FKBV, Borut Pulko

Vpliv protitočnih mrež na organoleptično oceno vin sorte Modri pinot
FKBV, Janez Valdhuber

Vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Modri pinot
KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš

Vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja in parametre kakovosti grozdja sorte Sauvignon v času trgatve
FKBV, Borut Pulko

Vpliv protitočnih mrež na organoleptično oceno vin sorte Sauvignon
FKBV, Janez Valdhuber

Vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Sauvignon
KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš

Razprava in zaključki

Vabilo in več informacij

Predstavitev projekta in rezultatov