Varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih - demonstracijski projekt

 


V sklopu demonstracijskega projekta sadjarstvo in opraševalci, ki ga izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor vas vabijo na ekskurzijo pod nazivom Varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih, ki bo potekala v torek, 26.9.2023.

Govorili bodo o:

- pomenu opraševanja v sadjarstvu,
- delu sadjarjev za obstoj opraševalcev,
- pomenu divjih opraševalcev,
- pomenu medonosne čebele v Sloveniji,
- varovanju opraševalce pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev,
- omogočanju še več življenjskega prostora opraševalcem z zasaditvijo travniških sadovnjakov ter uporabo različnih rastlinskih mešanic v vrstah nasadov,
- ohranitvi mejic, kot pomembnega dela krajinskih značilnosti, ki prav tako veliko prispevajo k življenjskemu prostoru opraševalcev,
- pripravi hotela za žuželke, ter seveda o pomenu tovrstnih ukrepov za ohranitev opraševalcev,
- predstavitvi rezultatov zelo dobrega evropskega inovativnega projekta Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje.

Predavanje je zasnovano kot teoretični in praktični del z obiskom dveh kmetij.

Odhod izpred KGZ – Zavod Ptuj je ob 7.uri. Udeležba je za KMG-MID je brezplačna, je pa potrebna obvezna predhodna prijava (do 25.9.2023 oziroma do zasedbe mest).

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca, ki ga najdete na zadnji strani vabila. Prijavnico pošljite po običajni pošti na naslov: KGZS-Zavod MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: maja.vodopivec@kmetijski-zavod.si ali katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 02 228 49 47.

Vabilo, prijavnica in več informacij