LAS Haloze prejel odločbo o odobritvi o izboru LAS Haloze 2021-2027

V januarju 2024 je prispela do vodilnega partnerja LAS Haloze odločba o odobritvi o izboru LAS Haloze 2021-2027 do koriščenja podpore iz Strategije lokalnega razvoja CLLD/LEADER.

Odločba je bila izdana s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v sklopu izdaje odločb LAS-om v Sloveniji. Območje LAS Haloze, ki deluje na območju občin Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk, je eden od 37 LAS-ov v Sloveniji in eden izmed skoraj 3.000 LAS-ov v Evropski uniji. Z odločbo je s tem omogočen dostop do finančnih virov sredstev CLLD/LEADER skladno z Uredbo, ki bodo na osnovi javnih pozivov uporabljena za sofinanciranje razvojnih projektov na območju LAS Haloze. 

Prijavitelji bodo lahko predložili projektne ideje in predloge skozi dva ukrepa: 

U1: Izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva
U2: Spodbujanje zaposlovanja in podjetniške  iniciative na podeželju

Iz odločbe sledi, da bo LAS Haloze za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj upravičen do največ 1.734.318,27 EUR finančnega okvirja SLR.

Odločba je bila izdana s strani MKGP in to v prvi skupni izdaje odločb LAS-om v Sloveniji, kar je odraz aktivnega sodelovanja članov LAS Haloze iz vseh treh sektorjev javnega, zasebnega in ekonomskega pri celotnem postopku, za kar se vam v imenu vodilnega partnerja PRJ Halo ob tej priložnosti javno zahvaljujemo. 

Za vodilnega parterja PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro in njegovo vodstvo je bil to izredno težek čas in naporno stanje, ampak kar je bilo obljubljeno je bilo uspešno izvedeno. 

Zahvaljujemo se vam za vašo podporo in predvsem tudi moralno spodbujanje, da smo prišli do tega zastavljenega cilja. Sedaj s tem mejnikom, odpiramo novo poglavje sodelovanja tudi potrebnega premisleka delovanja z organizacijskega vidika vodilnega parterja in uvedbo potrebnih sprememb in vzpostavitve ustreznega delovanja LAS Haloze skladno z Uredbo. 

Volilna skupščina LAS Haloze je predvidena za sredo, 21.2.2024 v popoldanskem času. Po sestavi organov LAS bo v nadaljevanju potrebno pripraviti merila za izbor projektov ter razpisno dokumentacijo in uvedbo postopov za izvedbo prvih javnih poziv, ki bi jih želeli izvesti v prvi polovici leta 2024.