Želite aktivno prispevati k razvoju Haloz

Vabimo vas, da se aktivno vključite v delovanje Lokalne akcijske skupine Haloze tudi v tej finančni perspektivi 2021-2027. LAS Haloze je ena izmed 3000 lokalnih akcijskih skupin v Evropski uniji. LAS Haloze deluje skladno z Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

Vsak posameznik, ki želi s svojimi aktivnostmi prispevati k razvoju območja Haloz se ima možnost aktivno vključiti v delovanje organov LAS Haloze. Trenutno poteka kandidacijski postopek za vključitev v organe LAS Haloze in sicer predsednika LAS, člane upravnega odbora in člane nadzornega odbora. 

Delovanje in članstvo v LAS Haloze je prostovoljno brez članarine in deluje tripratitno med tremi sektorji in sicer javni - ekonomski in zasebni sektor. 

Člani LAS so enakopravni in imajo naslednje pravice:

- voliti in biti voljeni v organe LAS,
- razpravljati in glasovati na sejah Skupščine,
- aktivno sodelovati pri delu LAS in predlagati zadeve v obravnavo organom LAS,
- prejeti odgovor na podano pobudo ali vprašanje v zvezi z delom in poslovanjem LAS,
- sodelovati pri pripravi, spreminjanju in izvajanju Strategije lokalnega razvoja,
- uresničevati svoje interese povezane s cilji LAS in
- biti seznanjeni z informacijami o delu in poslovanjem LAS,
- biti seznanjeni z vsemi drugimi informacijami povezani z LAS. 

Več o kandidacijskem postopku je dostopno na povezavi tukaj

Dokumenti in akti LAS Haloze 

Za več informacij se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS Haloze - PRJ Halo (las.haloze@halo.si ali 02 795 32 00)