Člani LAS Haloze izvolili nove predstavnike v organe LAS za obdobje 2024-2025


V sredo, 21.2.2024 je v Podlehniku potekala volilna skupščina LAS Haloze na kateri so člani LAS izvolili predsednika, člane UO in NO. Novi predsednik LAS Haloze je postal Gorazd Šeruga iz zasebnega sektorja. 

Nova sestava UO LAS Haloze za obdobje 2024-2025: 

Predsednik: Gorazd Šeruga

Upravni odbor:
Javni sektor: Maja Kramer (Občina Žetale), Marjetka Šibila (Občina Cirkulane), Nada Kolednik (Občina Videm)

Ekonomski sektor:
Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p.), Jožef Šmigoc (Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.), Janez Zavec (Zavec Family estate d.o.o.)

Zasebni sektor: Gorazd Šeruga (posameznik), Franc Plajnšek (posameznik), Zdenka Golub (posameznik)

Nadzorni odbor:

Javni sektor: Tina Baštevc Zorec (Občina Podlehnik), Matic Šinkovec (Občina Majšperk) 

Ekonomski sektor: Helena Ogrizek (Haložanka d.o.o.), Tanja Leskovar (Eventa Tanja Leskovar s.p.)

Zasebni sektor: Aleš Celcar (Turistično društvo Cirkulane), Lidija Domjan (Turistično društvo Zavrč)

Zahvala dosedanjim organom LAS Haloze za opravljeno delo ter čestitke novim izvoljenim organom LAS Haloze. Hvala tudi vsem članom LAS Haloze za udeležbo na skupščini in za pomoč pri izvedbi skupščine. 

V sklopu skupščine so bile predstavljene vsebine izvajanja skupnega projekta LAS Haloze - Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze. V nadaljevanju pa tudi Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

Predstavitev Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do leta 2027

Skupščina je bila zaključena s predstavitvijo dobre prakse Turistične kmetije Cestnik-Vaupotič iz Sedlašeka. Predstavili so njihove prodajne proizvode iz suhomesnatih izdelkov in druge lastno pridelane proizvode iz kmetije. 

LAS Haloze bo lahko skladno s prejeto odločbo črpal sredstva iz EKSRP sklada v višini 901.959,11 € ter iz ESRR sklada v višini 832.360,16 €. Tako bo skupaj na razpolago 1.734.319,27 € do leta 2027. V nadaljevanju se bodo pripravila in sprejela merila za izbor projektov, izvedel se bo izbor ocenjevalne komisije, pripravili se bodo prijavni obrazci ter izvedba javnih pozivov. 

V razpravi so udeleženci skupščine se pozitivno opredeli, da se za EKSRP in ESRR sklada izvede skupni javni pozivi kot dva sklopa. Glede uvedbe prijavnih obrazcev skozi spletno aplikacijo, kar bi pomenilo, da se vloge oddajo preko interneta pa so v razpravi udeleženci se večinsko opredelili, da uvedba digitalne oddaje vloge ni sprejemljiva za člane LAS. Ključni razlog je nedostopnost do internetnega omrežja na območju Haloz, saj se že sedaj soočajo z velikimi težavami s stabilnimi internetnimi povezavami pri uporabi obstoječih digitalnih orodij. Zato so udeleženci predlagali, da se vloge oddajo na javne pozive v obstoječi obliki preko word in excel obrazcev v fizični obliki.