Vabilo na volilno skupščino LAS Haloze za mandatno obdobje 2023-2025


Ob izteku mandata organom LAS Haloze (UO, NO in predsednik) in upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva LAS Haloze je vodilni partner LAS Haloze, PRJ Halo razpisal volitve za organe LAS Haloze. Kandidacijski postopek za volitve v organe LAS Haloze za obdobje 2023-2025 je potekal z zbiranjem kandidacijskih izjav do 19.1.2024. Člani upravnega odbora LAS Haloze so na svoji 9 dopisni seji soglasno potrdili prejete kandidacijske izjave in potrdili kandidacijsko listo za volitve organov LAS Haloze za obdobje 2023-2025.

Člane LAS Haloze vabimo na volilno skupščino LAS Haloze, ki bo v sredo, 21. 2. 2024 ob 18. uri v Kulturni dvorani Občine Podlehnik (Podlehnik 9, 2286 Podlehnik)

Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav
2. Volitve v organe LAS Haloze
3. Predstavitev izvajanja aktivnosti skupnega projekta LAS Haloze - Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze
4. Predstavitev Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027
5. Razno 

Vabilo na volilno skupščino LAS Haloze (*.pdf)

Lista kandidatov za organe LAS Haloze za mandatno obdobje 2023-2027 (*.pdf)

Pooblastilo za zastopanje na skupščini (*.pdf)