Kreirani so ukrepi za ohranjanje in trženje kulturne dediščine na območju HalozDelovna skupina za kulturno dediščino Haloz se je na zadnji novembrski večer srečala že tretjič. V kulturni dvorani v Zavrču se je zbralo dobrih dvajset ljudi z raznolikimi idejami, a z enotnim spoštovanjem do kulturne dediščine.

Skozi delovno srečanje smo se podrobneje seznanili s popisom kulturne dediščine na območju Haloz, smernicami za interpretacijo in upravljanje s kulturno dediščino ter možnimi viri financiranja.
V Delovni skupini smo mnenja, da je enoti kulturne dediščine ob ohranitvenem faktorju potrebno dodati funkcijo, saj lahko na tak način enote nepremične, premične in nesnovne dediščine dlje časa služijo svojemu namenu. S ciljno usmeritvijo se tudi lažje aktivirajo razvojni potenciali kulturne dediščine.
Razvojne potenciale kulturne dediščine želimo aktivirati na ekonomskem, socialnem, okoljskem in kulturnem področju, pri čemer je prvi korak definiranje osnovnih ukrepov Delovne skupine za kulturno dediščino Haloz. Delavnica ob koncu delovnega srečanja je bila namenjena prav temu – kreiranju ukrepov. Med 24-imi predlogi ukrepov smo skozi razpravo izbrali pet takih, ki so se nam zdeli najpomembnejši.

Izluščeni ukrepi bodo dopolnjevali model poslovanja s kulturno dediščino, znotraj katerega se bo zainteresirani upravljavec enote s kulturno dediščino lahko razvrstil v tri različne razvojne faze. Tako ukrepi kot model poslovanja sta pomemben sestavni del Modela za interpretacijo kulturne dediščine Haloz, temeljnega dokumenta Delovne skupine za kulturno dediščino Haloz, ki bo predvidoma zaključen do konca leta 2016.

Podrobnejši opis delovnega srečanja najdete tukaj.