Volitve v organe LAS Haloze

Delovanje LAS Haloze 2014-2020 se počasi pomika v zadnjo tretjino in ker poteče mandat članov organov LAS Haloze so pred nami spet volitve in volilna skupščina.

Objavljamo obrazec, na katerem lahko predlagate kandidata za predsednika, člana upravnega odbora ali člana nadzornega odbora LAS Haloze. Seznam članov LAS Haloze je dosegljiv na sedežu LAS Haloze, vsi člani pa ste ga prejeli tudi po navadni pošti. Za vsakega predlaganega kandidata je potrebno izpolniti svoj obrazec, na katerem predlagani kandidat tudi podpiše, da se strinja s kandidaturo.

Hkrati vas pozivamo, da v kolikor se je pri kateri organizaciji karkoli spremenilo – odgovorna oseba ali zastopnik v LAS Haloze, vas prosimo, da to tudi pisno sporočite do 6.11.2019.

Obrazce s predlogi za kandidaturo je potrebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja PRJ Halo (Cirkulane 56, 2282 Cirkulane) do 6.11.2019 do 12. ure.
Volilna skupščina bo potekala predvidoma 21.11.2019.

V kolikor imate kakršno koli vprašanje lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljete elektronsko sporočilo na las.haloze@halo.si.