Predstavitve/delavnice JP LAS Haloze EKSRP oktober 2019

Za predstavitev razpisne dokumentacije, pogojev prijave, obrazce in z namenom odgovora na druga vprašanja potencialnih prijaviteljev organiziramo 
delavnice/predstavitve.

Vsem, ki razmišljate o prijavi na 
priporočamo, da se udeležite ene izmed delavnic, ki bodo:

- 21.10.2019 ob 11. uri v kulturni dvorani Žetale
         predstavitev JP kot celote

- 23.10.2019 ob 17. uri v kulturni dvorani Občine Zavrč v Goričaku
         predstavitev JP kot celote

- 28.10.2019 ob 11. uri na sedežu LAS Haloze v Cirkulanah 56
         predstavitev ukrepa U6


Okvirni dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav
  2. Predstavitev projekta Sociolab (gradivo je dostopno tukaj)
  3. Pregled preteklih javnih pozivov LAS Haloze in doseženih kazalnikov ter izvedenih operacij (gradivo je dostopno tukaj)
  4. Predstavitev Javnega poziva za izbor operacij LAS Haloze – oktober 2019 (gradivo je dostopno tukaj)
  5. Pregled obrazcev za prijavo (celotna razpisna dokumentacija je dostopna tukaj)


Prosimo, da svojo udeležbo najavite na 02 795 32 00 ali las.haloze@haloze.org.

Pripravili smo tudi kratko gradivo delavnice, ki je dostopno tukaj.