10 na skupščini LAS Haloze potrjenih operacij oddanih na AKTRP

Skupščina LAS Haloze je potekala 18. februarja 2020 v Cirkulanah.
Po zaključenih postopkih ocenjevanja, izbora in pritožb so člani LAS Haloze na skupščini potrdili 10 operacij za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Več o operacijah si lahko preberete tukaj.

Od skupščine naprej je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala preveritev pravilnosti, transparentnosti in skladnosti postopkov izbora operacij z Uredbo CLLD in drugimi predpisi, ki jih moramo pri tem upoštevati. MKGP v postopkih LAS Haloze ni ugotovil nepravilnosti.
Po prejemu zapisnika nadzora 11.3.2020 smo pričeli s pripravo vlog za oddajo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Tako smo do petka, 20. marca 2020 vseh 10 vlog oddali v aplikacijo e-kmetija in poslali vloge tudi po navadni pošti na AKTRP.