Vloge na JP LAS Haloze ESRR november 2019

Javni poziv LAS Haloze ESRR november 2019 je bil odprt od 15.11.2019 do 3.3.2020. V roku so na poziv prispele 4 vloge.
Vloge, ki niso administrativno popolne, so v teh dneh prejele poziv za dopolnitev.
Po dopolnitvah bodo vloge, ki bodo popolne, v naslednji fazi ocenili člani ocenjevalne komisije.
Po ocenjevanju pa bo najbolje ocenjene vloge na podlagi sredstev na različnih ukrepih potrdil upravni odbor LAS Haloze, kasneje pa še skupščina LAS Haloze.
Vloge izbrane na nivoju LAS Haloze bomo poslali še v potrditev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ima zadnjo besedo pri potrditvi vlog.

Glede na zdravstvene razmere, bo ocenjevalna komisija vloge lahko ocenila, saj je to samostojno delo, ki ga opravi vsak sam.
Nadaljnji postopek pa bo odvisen od razmer.