Dopisna skupščina LAS Haloze

Sklicujemo DOPISNO SKUPŠČINO LAS Haloze,

ki bo trajala od 8.5.2020 do 20.5.2020


Dnevni red: 
1. Poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP ESRR – november 2019
2. Poročilo NO o morebitnih pritožbah
3. Predstavitev in potrjevanje projektov, prispelih na JP ESRR – november 2019


Spoštovani člani LAS Haloze,
vsled situacije s korona-virusom in posledično prepovedjo zbiranja, v skrbi za naše/vaše zdravje sklicujemo dopisno sejo SKUPŠČINE LAS Haloze na podlagi sklepa št. 33, ki ga je na svoji 4. seji sprejel upravni odbor LAS Haloze, ki je potekala v obliki video konference dne, 22.4.2020.

V teh dneh ste/boste prejeli po navadni pošti vabilo, gradivo in glasovalno izjavo.

V kolikor ste član LAS Haloze in gradiva niste prejeli, pokličite vodilnega partnerja PRJ HALO na T: 02 795 32 00 ali pošljite mail na las.haloze@halo.si. Na iste kontakte se obrnite za kakršna koli vprašanja v povezavi s skupščino, glasovanjem, ali drugimi aktivnostmi LAS Haloze.

Glasovalne izjave z označeno vašo voljo pričakujemo nazaj do vključno 20.5.2020 na naslednje možne načine:
- po navadni pošti na LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,
- razločno skenirano ali fotografirano po e-pošti na las.haloze@halo.si,
- lahko prinesete osebno in vržete v nabiralnik.

Izjave so veljavne:
- če pri vsakem sklepu označite, če ste ZA ali PROTI sklepu ali se izločate iz glasovanja,
- če so datirane in lastnoročno podpisane s strani člana samega oz. v primeru, če je član LAS Haloze organizacija, pa s strani zastopnika organizacije v LAS Haloze, 
- v primeru, da ste z operacijo povezani, zanjo ne morete glasovati, zato se morate pri tistem sklepu izločiti iz glasovanja; v kolikor niste prepričani, ali se morate izločiti, lahko kontaktirate vodilnega partnerja.

Gradiva- priloga vabilu, poslano po navadni pošti:
- Kratko poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP ESRR – november 2019
- Sklep nadzornega odbora LAS Haloze glede pritožb
- Kratka predstavitev projektov
- Lista operacij, ki jih upravni odbor predlaga skupščini v potrditev
- Glasovalna izjava s tremi sklepi