Na skupščini LAS Haloze potrjenih 10 projektov za sofinanciranje

V Cirkulanah je 18.2.2020 potekala skupščina LAS Haloze.
Na skupščini je bila potrjena sprememba Pravilnika o izvedbi javnih pozivov pri LAS Haloze in sprememba SLR LAS Haloze.

JP LAS Haloze EKSRP oktober 2019 je bil objavljen 10.10.2019 in zaprt 29.11.2019. Prispelo je 19 vlog (1 ni bila administrativno dopolnjena, 18 ocenjenih). Na skupščini so člani potrdili 10 projektov, v katerih sodeluje 20 partnerjev: 3 občine, 4 s.p., 11 kmetij, 2 društvi.
Predstavitev projektov lahko preberete tukaj.