Objavljen je Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - ESRR- junij 2021

 PRJ Halo podeželsko razvojno jedro kot vodilni partner LAS Haloze je objavil 

Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj- 
ESRR- junij 2021

Vloge je možno oddati do ponedeljka, 16. 8. 2021 do 12. ure.

Več o samem javnem pozivu in celotno razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vsi potencialni vlagatelji, vabljeni na delavnice, na katerih bo javni poziv podrobneje predstavljen.
Prva delavnica bo:
- 12. 7. 2021 ob 10. uri preko videokonference

Za informacije v zvezi z javnim pozivom in delavnicami  kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze na 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.