Sklicujemo skupščino LAS Haloze

Vabimo vas na skupščino LAS Haloze,

ki bo v četrtek, 8. 7. 2021 ob 17:30

v Dvorani Občine Podlehnik


Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav

2. Poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP EKSRP – januar 2021

3. Poročilo NO o morebitnih pritožbah

4. Predstavitev in potrjevanje projektov, prispelih na JP EKSRP – januar 2021

5. Predstavitev odprtega javnega poziva LAS Haloze ESRR - junij 2021

6. Razno


Celotno vabilo najdete tukaj.


Prosimo člane LAS Haloze za zanesljivo udeležbo.