Demonstracijske delavnice - razvoj dopolnilnih, podjetništva in trženja na kmetijah

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije organizira za udeležence iz kmetijskih gospodarstev (potrebna MID številka) brezplačne demonstracijske delavnice s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja, ki bodo potekala v različnih terminih v trajanju 6 ur na različnih lokacijah:

Delavnica B1: Demonstracija tehnologij za predelavo mesa

Lokacija izvedbe: Družinska kmetija Kramberger – Šteinbauer, Spodnji Perčič 20, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Datum izvedbe: 5.4.2022 s pričetkom ob 9.00 uri , v trajanju 6 ur

Nosilka vsebine: Irena Kos

Vsebina:

- Razvoj ponudbe in kvalitete izdelkov predelave mesa

- Praktični prikaz tehnologije izdelave paštet in mesnih namazov

- Praktični prikaz izdelave klobas v tipu kranjske klobase

- Praktični prikaz izdelave mesnega sira


Delavnica B2: Demonstracija tehnologije izdelave izdelkov na področju žganjekuhe, izdelave sokov in sadnega kisa

Lokacija izvedbe: Šolski center Ptuj, Šolsko posestvo Turnišče, Zagrebška c. 86, 2250 Ptuj

Datum izvedbe: 30.3.2022 s pričetkom ob 9.00 uri, v trajanju 6 ur

Nosilca vsebine: Tatjana Kmetič Škof in Martin Mavsar

Vsebina:

- Praktični prikaz žganjekuhe

- Praktični prikaz izdelave sokov

- Praktični prikaz izdelave sadnega kisa


Delavnica B3: Kako izdelati in kako prepoznati kakovosten izdelek

Lokacija izvedbe: Dvorana KGZ Zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Datum izvedbe: 24.3.2022 s pričetkom ob 9.00 uri, v trajanju 6 ur

Nosilci vsebine: Sara Ketiš, Stanislava Pažek, Miran Reberc, Tadeja Vodovnik Plevnik, Jana Vilman

Vsebina:

- Predstavitev izdelave izdelka in pomen kakovostne surovine

- Tehnološki izzivi in rešitve za izdelavo inovativnih in kakovostnih izdelkov

- Osnove pokušanja in ocenjevanja izdelkov

- Zunanja podoba izdelka, embalaža (možnost okoljsko sprejemljive embalaže) in uporabno pakiranje izdelka


Delavnica B4: Izboljšanje tržnega položaja kmetij in ekonomika pridelave

Lokacija izvedbe: KGZS, KGZ Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

Datum izvedbe: 18.5.2022 s pričetkom ob 9.00  uri, v trajanju 6 ur

Nosilci vsebine: Damjan Jerič, Ines Kolarič, Tomaž Cor

Vsebina:

- Agrarna ekonomika 

– prikaz sodobnih analitičnih sistemov za poslovno odločanje na kmetijah

- Priprava kalkulacij cen

- Raziskava konkurence

- Iskanje svoje tržne niše


Delavnica B5: Uporaba informacijsko - komunikacijske tehnologije (IKT) za promocijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Lokacija izvedbe: KGZS, KGZ MB, Vinarska 14, 2000 Maribor

Datum izvedbe: 24.5.2022 s pričetkom ob 9.00 uri , v trajanju 6 ur

Nosilci vsebine: Vanesa Žderić, Martina Gomzi, Uroš Bunderla

Vsebina:

- Napotki za informiranje, privabljanje gostov oz strank, oblikovanje spletne Strani

- Uporaba socialnih omrežij (način komuniciranja na socialnih omrežjih, pravila, prakse…

- Vloga kvalitetnih fotografij in predstavitvenih filmčkov pri promociji doživetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji


Informacije na tel.:  031 649 002 ali e- pošta: sara.ketis@kgz-ptuj.si

Prijavnica in celotno vabilo je dosegljivo tukaj.

Prijavnica je dosegljiva tukaj.