Na skupščini izvolili nove člane organov LAS Haloze

Člani LAS Haloze so na volilni skupščini v Podlehniku, 15.3.2022 izvolili nove člane organov LAS Haloze.

Novi predsednik je  Brane Kolednik.

V upravni odbor so bili izvoljeni:

Matic Šinkovec (Občina Majšperk), Evelin Makoter Jabločnik (Občina Zavrč) in Nina Lozinšek (Občina Podlehnik) iz javnega sektorja.

Ivan Kramer (Vinogradništvo Kramer, Videm pri Ptuju), Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p., Podlehnik) in Jožef Šmigoc (Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p., Videm pri Ptuju) iz ekonomskega sektorja.

Brane Kolednik (Športna zveza Občine Videm, Videm pri Ptuju), Gorazd Šeruga (posameznik, Podlehnik) in Stanislav Brodnjak (posameznik, Cirkulane) iz zasebnega sektorja.

V nadzorni odbor so bili izvoljeni:

Ana Petrovič (Občina Cirkulane)- članica, Aleksandra Žuran (Občina Gorišnica)- nadomestna članica iz javnega sektorja 

Mateja Težak (Haložanka d.o.o., Zavrč)- članica, Tanja Leskovar (Eventa Tanja Leskovar s.p., Majšperk)- nadomestna članica iz ekonomskega sektorja

Anton Bratušek (Turistično društvo Cirkulane)- član, Lidija Domjan (Turistično društvo Zavrč)- nadomestna članica iz zasebnega sektorja.


Starim članom v organih LAS Haloze se zahvaljujemo za odlično sodelovanje, novim pa čestitamo in se nadejamo uspešnega skupnega dela.