Novi skupni projekt LAS Haloze

Upravni odbor LAS Haloze je na seji 7. 6. 2022 sprejel sklep, da se iz sredstev, ki so še na voljo v okviru sklada ESRR, pripravi skupni projekt LAS Haloze z vsebinami za izobraževanje in svetovanje ponudnikom s celotnega območja LAS Haloze; občine: Zavrč, Cirkulane, Gorišnica, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk. 

Predlagane teme:

  • Možne registracije nočitvenih kapacitet in postopki s predstavitvijo primerov dobrih praks in individualnim svetovanjem
  • Društva in profitne dejavnosti s predstavitvijo primerov dobrih praks
  • Skupinsko certificiranje za ekološko kmetovanje s predstavitvijo primerov dobrih praks
  • Deklaracije za živilske izdelke in navedba hranilnih vrednosti za živila s predstavitvijo primerov dobrih praks
  • Haccp

Vaše predloge za teme izobraževanj in svetovanja zbiramo do ponedeljka 13. 6. 2022 na las.haloze@halo.si

V projekt jih bomo uvrstili toliko kot se bo finančno izšlo. Dopolnjen predlog bo upravni odbor potrjeval na dopisni seji UO prihodnji teden. Rok za oddajo na MGRT je 30.6.2022. Projekt se bo izvajal v jesensko zimskih mesecih.

Vabljeni k sodelovanju!