Izvedena delavnica namenjena smernicam strategije lokalnega razvoja

V sredo 17.5.2023 je PRJ Halo pri domačem ponudniku FRIZI BEER kraft pivovarna v  Velikem Vrhu 6A, Cirkulane, ki jo vodita skupaj Dejan Krajnc in Monika Klinc, organiziral delavnico, ki je bila prvenstveno namenjena smernicam strategije lokalnega razvoja (SRL) LAS Haloze do leta 2027.

Delavnice in razprava je zraven idej, ki jih imajo vsi deležniki  LAS Haloze (ekonomski, javni in zasebni sektor) dale iztočnice za dokument, ki bo konec julija sprejet kot temeljni dokument članstva  LAS Haloze. Ta dokument bo pokazal konkretne potrebe in priložnosti, ki jih vidijo člani LAS Haloze za obdobje do leta 2027. Strategija lokalnega razvoja ima cilje, ki so osnova za ekonomski in siceršnji razvoj območja, ki jih obsega 6  haloških občin – Cirkulane, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale.


Jernej Golc je v predstavitvi poudaril, da so projekti LAS naravnani izrazito od spodaj navzgor, kar pri drugih programih EU ni praksa. Tukaj resnično ideje pridejo od posameznikov, lokalnih skupnosti oz. partnerstev, ki se oblikujejo za posamezen projekt. Predstavil je nekaj uspešnih projektov in rezultatov iz prejšnjih perspektiv. Še posebej je poudaril, kot tudi doslej na delavnicah, ki so bile namenjene turizmu, da razmislijo o svojih konkretnih idejah in razvojnih načrtih. Če bodo tovrstne ideje del koncepta SRL, bo tudi prijava projektov lažja in v duhu sprejete SRL. Povabil je vse, da za projekte pripravijo vso obvezno zakonodajno dokumentacijo ali se obrnejo na občine, saj je pri marsikateri investiciji potrebno pogledati tudi na občinske prostorske načrte in upoštevati tudi drugo zakonodajo. 

Na delavnici so bili predstavljeni posamezni rezultati operacij med katere štejemo številna strokovna gradiva, študije, zgodovinske raziskave in razvojne podlage, ki so usmeritev v kreiranje novih projektnih idej realizacijo potencialov na območju LAS. Nekateri primeri takšnih gradiv, ki so sedaj javno dostopni so naslednji: Starejša zgodovina Zavrča, Rezultati delavnice vinogradništvo iz Zavrča, Čas Rima, Gradovi ob reki Dravi, Turški vpadi, Grad Borl arheološke raziskave v letu 2019, Monolit-rastišče vinorodnih Haloz,  in druga nastala številna gradiva. 

Kolektivna blagovna znaka Visit Haloze je vzpostavljena in ima osnovne temelje med deležniki na področju turizma urejene. Poročilo o posnetku stanja aktivnih nastanitvah ponudnikov za razpršeni hotel Visit Haloze vsebuje povzetek stanja, vizijo in predloge za prihodnje na tem področju.

Za nadaljnji razvoj turistične infrastrukture so že vzpostavljene razgledne točke  z daljnogledi in pametnimi klopmi. Urejena je izposoja e-koles in gorskih koles. Turistična destinacija Haloze je aktivno vključena v Štajersko destinacijo v sklopu STO. 

Deležniku na območju LAS Haloze so vzpostavili in registrirali kolektivne blagovne znamke kot so: 

  • VzH – Vinarska zadruga Haloze, ki temelji na razvoju modela ukrepov za razvoj vinogradništva v Halozah
  • Visit Haloze, za področje turizma
  • Suha travišča – kratka prodajna veriga za meso drobnice

Za nadaljnjo uspešno izgradnjo in implementacijo je izdelana projektna dokumentacija:

  • Elaborat prometne ureditve 
  • Elaborat gorsko kolesarskih poti
  • Vstopno izstopna mesta na reki Dravi
  • Omrežje povezovalnih gorsko-kolesarskih poti Haloze
  • Digitalno omrežje kolesarskih poti in pešpoti po haloških občinah v okviru operacije Turistična destinacija Haloze
  • Idejna zasnova Skladiščno distribucijskega centra vinogradnikov iz Haloz

Andreja Jerebic Erjavec je predstavila nekaj številk in podatkov, ki so del območja šestih občin in se nanašajo na demografijo, predvsem pa na turizem. Podan so bili podatki o turističnih taksah, v želji, da se vsi nastanitveni obrati (NO)  korektno in v skladu z zakonodajo registrirajo in za namen razvoja turizma tudi prispevajo turistično takso. 

V sklopu delavnice je potekala razprava o razvojnih potencialih na območju LAS Haloze in predstavitev primera dobre prakse na območju LAS Haloze. 

Pivovarna FRIZI BEER, ki stoji v srcu vinogradov, je lep primer, kako se z vizijo in delom ter izobraževanjem, da zastaviti in uspešno peljati podjetniško zgodbo, ki morda ne sloni na tradiciji, a kot kaže je v okolju in širše dobro sprejeta. Dejan je svoje znanje izpopolnjeval in si tudi pridobil izobrazbo pivovarja. Z mednarodnimi priznanji v Londonu imajo že potrditve, da so na pravi poti. Tej osnovni dejavnosti pa sta pridružila še peko pic iz testa s podaljšano fermentacijo. Takšno testo je povsem drugače prebavljivo, pri nadevih za pice pa iščejo lokalne dobavitelje in lokalne vsebine. Monika, ki skrbi za promocijo je predstavila tudi nedavni uspešen projekt Kulinarična avantura po Halozah, ki so jo pripravili skupaj z dvema vinarjema  - S-vino in Vinotoč Gorjup.  1. in 2.maja so pričarali pravo doživetje Haloz in dobrot iz Haloz, druženja, pohodništva in dobre volje. Bilo pa je tudi pravo doživetje za njih kot ponudnike in potrditev, da je bila odločitev prava. Izpostavila  je pomembnost kakovostne promocije (fotografij) in vložek, ki so ga namenili, a sem jim je že s prvim dogodkom povrnil.  Povabila je na nove dogodke, ki so že začrtani.

Zbrani foto utrinki z delavnice so tukaj