EIP travišča - Terenska delavnica za kmete – spoznavanje aplikacije

 V okviru priprav in izvedbe praktičnega preizkusa: zasnove samoocenjevanja ohranitvenega stanja travišč, je bila izdelana beta verzija aplikacije »Moj travnik«, za terensko spremljanje stanja vrstno pestrih travišč preko indikatorjev stanja. Prisotnim so bila v prostorih občine Cirkulane najprej predstavljena navodila za uporabo aplikacije. Po detajlni predstavitvi delovanja in navodil za njeno rokovanje je sledil terenski preizkus aplikacije v živo, pri čemer je ena skupina opazovala dogajanje preko deljenega zaslona telefona z aplikacijo, druga skupina pa je hodila po testnem transektu. Odziv kmetov po uporabi je bil za prvo srečanje z aplikacijo zelo dober in vzpodbuden. Ker gre za beta različico, so prisotni uporabniki dobili navodila, da se za pomoč ter za ažurno poročanje morebitnih težav obrnejo na območno pristojne strokovnjake ZRSVN. Delavnice so se udeležili vsi projektni partnerji (KGZS Zavod Ptuj, PRJ Halo, Univerza v Mariboru, Društvo Gorjanske košenice ter vse partnerske kmetije: Korez, Lorber, Črnivec, Bratušek, Volaj, Kreže in Rumpret).