Razvojne potrebe in možnosti območja LAS Haloze

 V sklopu priprave SLR LAS Haloze 2021-2027 je v sredo, 24.5.2023 potekala delavnica namenjena deležnikom LAS Haloze iz vseh treh sektorjev. V uvodnem delu so bili predstavljeni nekateri podatki o pridelavi in kmetijskih površinah.Iz uvodne razprave smo definirali razvojne potrebe deležnikov, ki izhajajo iz definiranja problema konkurenčnosti in praga rentabilnosti poslovanja. Deležniki se soočajo pri realizaciji idej v praksi z majhnostjo lokalnih trgov in so prisiljeni razmišljati o prodajnih trgih izven območja LAS ali širše, kar pa pomeni relativno velik napor pri iskanju rešitev konkurenčnosti na vstopnih trgih predvsem zaradi logističnih stroškov in oddaljenosti prodajnih trgov. Zato so prisiljeni k iskanju novih rešitev pri vzpostavljanju inovativnih poslovnih modelov, ki bi izboljšali konkurenčnost in prag rentabilnosti poslovanja. 
V nadaljevanju je bila vsebinska delavnica s pomočjo elektronske table in razprava na vprašanja: Kje so največje ovire za nadaljnji razvoj vinogradništva, kje je največji potencial za povečanje prihodkov ter kje vidite možnosti za zmanjšanje stroškov. 


Utrinki s srečanja so dosegljivi tukaj