Čezmejno srečanje LAS Haloze (SLO) in LAG Sjeverozapad (HR)


V četrtek, 7.12.2023 je na povabilo Grada Lepoglava bilo organizirano čezmejno srečanje predstavnikov občin iz LAS Haloze ter občin LAG Sjeverozapad na tematiko možnosti čezmejnega sodelovanja v novem programskem območju. LAS Haloze in LAG Sjeverozapad sta sosednja LAS-a, ki jih od vstopa Slovenije v Schengensko območje pa vse do vključitve Hrvaške v to območje bilo zelo oteženo aktivno sodelovanje na nivoju posameznih deležnikov kakor tudi lokalnih skupnosti. Danes te ovire ni več in s tem se odpirajo številne možnosti medsebojnega sodelovanja. 

Tajnik LAG Sjeverozapad Emil Tkalec in Jernej Golc, vodilni partner LAS Haloze sta predstavila razvojne strategije obeh LAS-ov. Oba sta izpostavila, da se obe strani soočajo s podobnimi izzivi, od depopulacije prebivalstva, strmih terenov za obdelavo kmetijskih površin in razdrobljenostjo le teh, opuščanjem kmetijskih površin in probleme povezane s statusom problemskih obmejnih območjih. 

Iz LAS Haloze so se srečanja udeležili predstavniki vseh občin: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk ter iz sosednje Hrvaške obmejne občine zraven Grada Lepoglava še Bednja, Cestica in Donja Voča.

V zaključkih so udeleženci srečanja pohvalili organizacijo in posebej izpostavili pomembnost sodelovanja na ravni lokalnih skupnosti in s tem omogočiti in vzpodbujati sodelovanje vseh deležnikov iz obeh strani meje. Naslednje srečanje bo na območju LAS Haloze z namenom še okrepiti sodelovanje in medsebojno povezovanje pri reševanju skupnih izzivov na področju razvoja podeželja. 

Sporočilo za javnost Brojne mogućnosti prekogranične suradnje u novom programskom razdoblju (*.pdf)

Tonska izjava (*.mp3), LAS Haloze, Jernej Golc

Tonska izjava (*.mp3), Gradonačelnik Lepoglave Marjan Škvarić