Kandidacijski postopek za volitve v organe LAS Haloze za 2023-2025

Upravni odbor LAS Haloze je na svoji 8/24 dopisni seji sprejel sklep o podaljšanju roka sprejema kandidacijskih listov do petka, 19.01.2024. Na osnovi prejetih predlogov ni prispelo dovolj predlogov predstavnikov javnega sektorja v nadzorni odbor LAS Haloze iz tega razloga se podaljšuje rok za sprejem kandidacijskih izjav in listov. 

Upravni odbor LAS Haloze je na svoji 6 seji, dne 22.11.2023 sprejel časovnico in potrdil roke za izvedbo redne volilne skupščine LAS Haloze. Skladno z ustanovnimi akti LAS Haloze  in volilnim postopkom za LAS Haloze se volitve v organe LAS Haloze izvedejo vsake dve leti in sicer voli se:

- predsednika LAS,
- 3 člane iz ekonomskega sektorja, 3 člane iz zasebnega/civilnega sektorja in 3 člane javnega sektorja (skupaj 9 članov UO LAS Haloze). 
-3 člane nadzornega odbora in 3 nadomestne člane v nadzorni odbor.

Izpolnjene kandidacijske izjave se sprejemajo do petka, 19.1.2024 na sedežu LAS Haloze pri vodilnem partnerju PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali preko e-pošte na las.haloze@halo.si.

Volilno pravico in možnost kandiranja imajo le člani LAS Haloze. Seznam članov se nahaja na spodnji povezavi in vas vabimo, da do sklica volilne skupščine pregledate in po potrebi uredite vaše članske podatke.

V LAS Haloze se lahko včlanite preko pristopne izjave tukaj. Pogoji za članstvo v LAS Haloze so naslednji:

- polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS Haloze (Občine: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk)
- pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS Haloze 2021-2027,
- pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS Haloze 2021-2027 ali
- nevladna organizacija v javnem interesu, ki deluje na območju LAS Haloze 2021-2027.

Pravna osebo v LAS oziroma organih LAS zastopa njegov zakoniti zastopnik ali druga od njega pooblaščena oseba.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS Haloze, PRJ Halo, podeželsko
razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, T: 02 795 32 00 ali elektronsko pošto: las.haloze@halo.si.

Volilna skupščina bo predvidoma izvedena v mesecu januarju 2024. Točen datum in lokacijo sporočimo še naknadno.


Volilni postopek za LAS Haloze

Seznam članov LAS Haloze po sektorjih na december 2023

Pristopna izjava v LAS Haloze

Kandidacijski list s soglasjem za člana v organe LAS Haloze (potrebno oddati do 10.1.2024 podaljšan rok do 19.1.2024)