Predstavitev rezultatov EIP Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe


Predstavitev rezultatov projekta: Vodnik dobre prakse tal v vinogradih (*.pdf)

V ponedeljek, 4.12.2023 je bila v okviru projekta EIP »Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete« izvedeno usposabljanja za kmetijska gospodarstva, v soorganizaciji KGZS Zavoda Ptuj, kot vodilnega partnerja in Vinarske zadruge Haloze.

V dvorani KGZ Ptuj je bila predstavitev različnih oskrb tal pod trtami, brez uporabe herbicidov in predstavitev pomena biotske raznovrstnosti v vinogradništvu.

V nadaljevanju je bila predstavljena oskrba tal in brežin v terasnih sistemih z ohranjanjem biodiverzitete. Andrej Rebernišek in Matej Rebernišek.

Na lokaciji Vinogradništva kmetije Frešer in vinogradništva kmetije Gorjup je potekala predstavitev kmetije in dobrih praks, kjer so bila poskusnega polja s predstavitvojo strojnega parka.

Na turistični kmetiji Pungračič pa so bile predstavljene vsebine in rezultati projekta: 

- vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja, parametre kakovosti in organoleptično oceno vin sorte Modri pinot– FKBV, Borut Pulko, Janez Valdhuber 

- vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Modri pinot - KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš 

- vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja, parametre kakovosti in organoleptično oceno vin sorte Sauvignon– FKBV, Borut Pulko, Janez Valdhuber 

- vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Sauvignon - KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš 

- delavnica pokušanja vin- – FKBV, Janez Valdhuber.


Več utrinkov iz delavnice tukaj.