V Halozah na študijski turi Visit Haloze junij 2024

Ena od aktivnosti projekta Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze, ki ga izvajajo občine Majšperk, Žetale, Podlehnik, Videm, Cirkulane, Zavrč, Vinarska zadruga Haloze in PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro je bila tudi izvedba študijske ture v torek, 18.6.2024, za novinarje, turistične agencije, delavce v turizmu ter predstavnike občin na območju Haloz. 

Občina Videm je bila nosilec aktivnosti ter z zunanjim izvajalcem Turistično agencijo Majolka organizacijsko pripravila skupaj s preostalimi občinami in turističnimi ponudniki pester program enodnevnega popotovanja skozi Haloze. Na posameznih točkah so se predstavili različni turistični ponudniki s svojo ponudbo ter na posameznih točkah so župani in županja predstavili prizadevanja in usmeritve turističnega razvoja na območju Haloz. 


Predstavljeno je bilo osem različnih lokacij in iz vsebine je ugotovljeno, da Haloze ponujajo bogato turistično ponudbo, ki jo je možno prilagoditi za posamezne ciljne skupine turistov in tudi za večdnevno bivanje in popotovanje po Halozah tako za individualne obiskovalce, družine in organizirane skupine.

V register lokalnih turističnih vodnikov je registriranih 38 vodnikov, ki vas lahko v različnih jezikih popeljejo po Halozah. V letu 2024 so lokalni turistični vodniki že evidentirali preko 20 turističnih vodenj in popeljali nekaj čez 1.000 turistov / obiskovalcev po Halozah.

Na treh lokacijah Majšperk, Podlehnik in Zavrč si je možno tudi izposoditi gorska in električna kolesa. Skoraj tedensko pa se pojavljajo nove prenočitvene možnosti v počitniških hišah, ki jih lastniki dajo v rezervacijske sisteme, kot nočitvene kapacitete.

Destinacija Visit Haloze je eden od aktivnih partnerjev Štajerske turistične destinacije, ki se povezuje na nacionalno raven Slovenske turistične organizacije. V sklopu Štajerske destinacije bodo od julija naprej uvedeni enodnevni izleti po Štajerski, ki vključujejo tudi ponudbo na območju Visit Haloze. S tem namenom sta bili izbrani za izhodišče za študijsko turo dve vstopni mesti in sicer Maribor in Ptuj. 

Celotno sporočilo za javnost iz študijske ture Visit Haloze (*.pdf)

Foto utrinki iz študijske ture Visit Haloze (foto: Davorin Ferk)