Na izrednem občnem zboru Vinarske zadruge Haloze potrdili novo vodstvo

Vinarska zadruga Haloze je bila ustanovljena leta 2016. Člani zadruge so se v sredo 12.6.2024 v Podlehniku zbrali na izrednem občnem zboru. Po osmih letih uspešnega delovanja so potrdili spremembo pravil zadruge in sicer povečali število članov upravnega odbora na 9 članov ter potrdili spremembo sedeža zadruge v Podlehnik 9.

Ivo Rajh je bil izvoljen za novega predsednika Vinarske zadruge Haloze za mandatno obdobje 2024 - 2028. Od ustanovitve je Jožef Šmigoc uspešno vodil Vinarsko zadrgo Haloze. Zadruga ima 35 članov, ki obdelujejo nekaj čez 220 ha vinogradov v vinorodnem podokolišu Haloze. Zadruga deluje s statusom socialnega podjetja, kar pomeni, da so lahko člani zadruge vinogradniki, ki obdelujejo vinograde v vinorodnem podokolišu Haloze ter da ima vsak član en glas pri odločitvah delovanja zadruge. 

Od ustanovitve naprej je zadruga sodelovala in izvedla več različnih projektov. Člani zadruge so leta 2018 izvedli nakup mobilne polnilne linije s katero upravljajo in so v tem času z njo napolnili nekaj čez 2 mio steklenic. 

Izdelana in potrjena je idejna zasnova za izgradnjo Skladiščno prodajnega centra vinogradnikov iz Haloz ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za drugo fazo izgradnje omenjenega centra. Poteka že izgradnja prve faze v sklopu vzpostavitve inkubatorja PUNKT za katerega je pridobila Občina Podlehnik razvojna sredstva skozi javni razpis za inkubatorje na obmejnih problemskih območjih.

Nova sestava upravnega odbora Vinarske zadruge Haloze za obdobje 2024 - 2028 je: Ivo Rajh, Zvonko Arnečič, Tine Brodnjak, Janko Jus, Ivan Kramer, Jožef Šmigoc, Gorazd Šeruga, Janez Zavec in Bojan Kobal. V nadzorni odbor so bili imenovani Marjan Kramer, Tine Kotolenko in Franci Plajnšek.Novi predsednik VzH Ivo Rajh se je zahvalil Jožefu Šmigocu za uspešno vodenje zadruge od ustanovitve naprej.