Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze

 Projekt v izvajanju

Operacija neposredne potrditve iz preostalih sredstev EKSRP – LAS Haloze

Partnerji v projketu:

1. PRJ Halo, vodilni partner
2. Občina Videm
3. Občina Majšperk
4. Občina Žetale
5. Občina Cirkulane
6. Občina Podlehnik
7. Občina Zavrč
8. Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.

Vrednost operacije z DDV: 118.198,88 €
Upravičeni stroški operacije: 100.144,60 €
Sofinanciranje iz LAS Haloze: 80.115,68 €

Začetek operacije: 15.7.2023, zaključek operacije: 30.9.2024

Opis operacije:
Operacija zajema zraven vodenja in koordinacije še tri delovne sklope. V sklopu Organizacije in izvedbe dogodkov za krepitev ponudbe Visit Haloze, se izvede pregled stanja lokalne ponudbe z zbiranjem interesa za sodelovanje v programu Martinovanja v Halozah. Organizirana bodo krožna avtobusne trase izdelan tiskan material in zakup oglaševalskega prostora.
Pri izdelavi turističnih produktov Visit Haloze se izvede koordinacija med ponudniki v destinaciji, pripeva tekstov, fotografij, prevodov in izdelava media plana. Pripravil se bo skupni katalog ponudbe izvedel tisk le tega. Za generično oglaševaje bo izveden zakup oglaševalskega prostora. Predstavitev dobrih praks za novinarje in turistične agencije ter delavce v turizmu bo izvedena študijska tura. Zraven študije za prodajno distribucijsko logistični center Vinarske zadruge Haloze bodo tudi izvedene manjše naložbe v turistično infrastrukturo. 

Rezultati operacije z opisom aktivnosti projekta:

- Skupni pregled stanja in sestava programa Martinovanje Haloze 2023 (teksti, fotografije)
- Izvedba programov martinovanja
- Izvedba avtobusnih prevozov Martinovanje
- Oblikovanje, tisk A3 letak 7.000 kom
- Oglaševanje Martinovanje Haloze 2023
- Koordinacija ponudnikov v destinaciji, priprava tekstov, fotografij, prevodi, izdelava media plana za oglaševanje
- Zakup oglasnega prostora za generično oglaševanje Visit Haloze
- Oblikovanje in tisk kataloga A5-ležeče, naklada 10.000 kos
- Izvedba študijske ture po Halozah za novinarje in delavce v turizmu
- Izdelava projektne dokumentacije za prodajno, distribucijsko logistični center Vinarske zadruge Haloze
- Naložba v stojnice 12x
- Naložbe v izložbene elektronske panoje 4x
- Naložbe v projektorje za projeciranje 2x
- Naložba v zložljive stole za dogodke nosilnosti do 150kg
- Naložba v vstopne table z drogovi


Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj.
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.