Delavnica - Ukrepi za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice

 V letih 2021 do 2023 je na območju Vinorodne Štajerske bil zabeležen velik porast karantenske bolezni vinske trte zlate trsne rumenice.

Na delavnici bodo predstavljeni:

- Ukrepi za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice,
- prepoznavanje simptomov zlate trsne rumenice, 
- prepoznavanje ameriškega škržatka,
- prepoznavanje simptomov ESCE,
- demonstracija dendrokirurgije vinske trte

Delavnice se bodo izvajale:

v četrtek 11.07.2024 ob 10. uri v Parku dediščine Cirkulane

in v četrtek, 11.7.2024 ob 12.30 uri v Dravinjskem Vrhu 40, vinogradi Ivana Kramer (krožišče Dravinjski Vrh - Vareja).

Vabilo na delavnico in več informacij (*.pdf)