V javni razpravi pravilnik in merila za razpise LAS Haloze

V sklopu izvajanja aktivnosti Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 so v pripravi različni dokumenti, ki so potrebni pred prvo objavo javnih pozivov za projekte LAS Haloze. Z namenom, da v pripravo dokumentov vključimo čim širši krog deležnikov na območju LAS Haloze, dajemo v javno razpravo naslednja dva dokumenta: 

- Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze 2021-2027

- Merila za izbor projektov LAS Haloze 2021 - 2027

Rok za posredovanje predlogov je do četrtka, 11.7.2024 na elektronski naslov las.haloze@halo.si. Za morebitna pojasnila nas lahko tudi pokličete na 02 795 32 00.

Oba dokumenta sta v preverjanju v LEADER/CLLD pisarni ter bosta v nadaljevanju šla v potrditev na UO LAS Haloze ter kasneje še na skupščini LAS Haloze.