Ogled terena v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS


Spoštovani,

vabimo vas, da se nam pridružite na terenskem ogledu suhih travišč v Halozah. Kjer si bomo skupaj z doc. dr. Sonjo Škornik iz Univerze v Mariboru ogledali postopke poteka popisa habitatov in spoznali zaščitene in ogrožene rastlinske vrste območja Natura 2000 v Halozah.
Dogodek bo potekal v ponedeljek, 6.6. 2016 od 9.00 ure naprej, z ogledom terena v Veliki Varnici pri Zgornjem Leskovcu v sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS .

Ogled terena bo potekal po naslednjem urniku:
- Med 9.00 in 9.15 uro zbiranje na parkirišču pri pošti v Zgornjem Leskovcu (pri križišču in odcepu za Podlehnik)
- Od tam bomo pot nadaljevali proti Mali in nato Veliki Varnici, kjer bo potekal ogled različnih habitatov HT 6210 (*) - lokacije so označene na karti spodaj.

V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS, ki se odvija tudi na območju Haloz, se bodo čistila zaraščena območja, na katerih se bodo vzpostavili pašniki in visokodebelni sadovnjaki. Zainteresirane kmetije, ki se bodo z zemljišči vključile v projekt,  bodo lahko za te namene pridobile različna sredstva v sklopu izvajanja projekta, predvsem za odpravljanje zaraščenosti in vzpostavitev ekonomske rabe kmetijskih površin skladno s smernicami Nature 2000. Podobne aktivnosti se bodo  podpirale in sofinancirale tudi v okviru izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020 ter Programa razvoja podeželja RS.
Za udeležbo na dogodku vas prosimo, da se predhodno najavite, zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka.
V primeru kakršnihkoli vprašanj lahko pokličete PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro na 02 795 32 00 ali pišete na elektronski naslov info@halo.si oziroma kontaktno točko za LIFE TO GRASSLANDS – Zavod za varstvo narave RS – Aleksander Koren ( 02 33 31 382).

Več o projektu LIFE TO GRASSLANDS lahko najdete na spletni strani: www.travisca.si