Delovno srečanje z delavnico za razvoj produktov in krepitev povezav med turističnim gospodarstvom na območju Haloz

VABILO

Vabimo vas na delovno srečanje z delavnico,
na kateri bomo razvijali produkte in krepili povezave med turističnim gospodarstvom na območju Haloz za pripravo na Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018),
ki bo potekala v ponedeljek 4.7.2016 ob 18.00 uri v prostorih Občine Majšperk.

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Sofinancirane bodo aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja.
Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški (stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovanje, oblikovanje, digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij, oglaševanje in specializacija).
Upravičenci do sredstev tega razpisa so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma.
Višina razpisanih sredstev znaša 4.199.142,18 € za celotno Slovenijo. Projekt se lahko sofinancira do 70% upravičenih stroškov, minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 30.000 €, maksimalna pa 200.000 €. Sredstva, dodeljena v okviru zadevnega razpisa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«.

Delavnico bodo moderirali po skupinah: Andrej Rebernišek, dr. Aleksandra Pivec, dr. Vladimir Korošec in Jernej Golc. Na delavnici bomo kreirali in razvijali ideje za inovativne produkte s področja turizma ter vzpostavljali partnerstva za razvoj inovativnega produkta ter prijavo na razpis s ciljem, da se poveže več podjetij in se pripravijo skupne vloge na razpis iz območja Haloz.

Zaradi lažje organizacije delavnice vas prosimo, če lahko potrdite vašo prisotnost na info@halo.si oziroma na telefon 02 795 32 00.

Vabimo vas, da še izpolnite anketo, na podlagi katere bomo lažje izvedli delavnico.

Vabilo je dosegljivo tukaj.
Anketa je dosegljiva tukaj.