Predstavitev aktualnih javnih razpisov za kmetijstvo


Predstavitev aktualnih javnih razpisov iz področja kmetijstva bo v  torek, 28.6. 2016 v dvorani na kmetijsko gozdarskem zavodu na Ptuju, Ormoška c. 28.

Vsebina predstavitve zajema:
-         predstavitev objavljenega javnega razpisa za ukrep  
-         predstavitev razpisnih pogojev;
-         potrebna dokumentacija;
-         način vlaganja

Predstavljeni pa bodo naslednji razpisi:

ob 9.30 uri:

1. javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih, za leto 2016

2. javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave, za leto 2016.

ob 11.00 uri

3.Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016

Vabilo in več informacij je dosegljivo tukaj.