Socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomska demokracija - strateška področja Vlade RS

Področje socialne ekonomije v Evropi vse bolj pridobiva na svojem pomenu. Krepi se namreč zavedanje, da lahko ta panoga, četudi ni primarno usmerjena samo k ustvarjanju dobička, pomembno prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest na specifičnih ravneh gospodarske in družbene dejavnosti.

Socialne inovacije so izziv in odgovor tudi za tista že obstoječa podjetja, ki bi se lahko v marsičem zgledovala po socialnih podjetjih. Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in je pomembno stičišče inovativnosti, odgovornosti do družbe, v kateri delujemo, pa tudi sodelovanje. V Sloveniji imamo številna izjemna socialna podjetja, v evidenci jih je že preko 140, ki si zaslužijo pomoč in posluh Vlade. 

Vlada Republike Slovenije je v koalicijski pogodbi opredelila področje socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije kot strateška področja te vlade. V sklopu vladnega strateškega projekta številka 9 je določila tudi ključna področja izvajanja tega projekta. Področje je bilo umeščeno v operativni program evropske kohezivne politike, na ta način je Vlada RS zagotovila ustrezen obseg sredstev za podporo različnim oblikam kooperativ in socialnih podjetij in njihovem podpornem okolju. Posebne pozornosti je deležno področje socialnih inovacij tudi v Strategiji pametne specializacije.

Minister Počivalšek je poudaril, da je Zakon o socialnem podjetništvu tik pred posredovanjem v medresorsko obravnavo, saj je že bil v javni obravnavi in v usklajevanju s socialnimi partnerji. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prav tako načrtuje spremembe Zakona o zadružništvu, pri čemer ne želijo spreminjati dobre vsebine, ampak dodati nekatere sodobne oblike kooperativ, potrošniške, dobaviteljske ipd. V pripravi je tudi Zakon o delavskih odkupih, v njem bo Vlada opredelila postopek ustanovitve delavske kooperative in finančni mehanizem, ki ga lahko na ravni države oblikujemo kot pomoč pri delavskih odkupih.

Minister Počivalšek je dodal, da so na ministrstvu v začetku junija objavili razpis za zagon socialnih podjetij v višini 1,9 milijona evrov, prav z namenom spodbujanja socialnih podjetij. Od tega je 1,4 milijona evrov namenjenih kooperativnim oziroma socialnim podjetjem. V posebnem sklopu s pol milijona evrov podpira mladinske kooperative, te so predvsem pomembne za mlade, ki se po končanem študiju ne morejo takoj zaposliti: gre za pomembno podporo vstopu na trg dela.

V pripravi je razpis za regijske mreže podpornih okolic za socialna podjetja v višini 800 tisoč evrov. S tem razpisom bo ministrstvo sofinanciralo 12 regijskih mrež v višini 0,6 milijona evrov in eno nacionalno mladinsko mrežo v višini 0,2 milijona evrov. Ta razpis bo predvidoma objavljen do konca junija. V pripravi je tudi razpis za mentorske sheme, ki se bo navezoval na regijske mreže podpornih okolij, predvidena višina razpisa je 1,9 milijona evrov, in bo objavljen predvidoma konec junija. V sklopu podpore mednarodnim aktivnostim pa bo v mesecu juliju objavljen tudi razpis s področja transnacionalnosti, v okviru tega razpisa bo MGRT podjetjem pomagal poiskati partnerje v državah Evropske unije. V tem instrumentu sodeluje 13 držav Evropske unije.

Aktualni razpis za socialna podjetja je objavljen tukaj.

Ustanovitev Vinarske zadruge Haloze