Na delavnicah več kot 100 potencialnih prijaviteljev

V sklopu informativno animacijskih aktivnosti LAS Haloze smo za predstavitev prvega javnega poziva za izbor operacij LAS Haloze- EKSRP pripravili 3 informativno animacijske delavnice za splošno javnost.
Delavnice so bile v Majšperku 25.1.2017 , v Podlehniku 26.1.2017 in v Goričaku 31.1.2017. Zanimanje za javni poziv je veliko in udeležba na vse treh delavnicah je bila dobra. Delavnic se je skupaj udeležilo več kot 110 oseb iz vseh treh sektorjev (javni, ekonomski, zasebni). Udeleženci so bili tako iz kmetij, podjetij, občin, društev, raznih drugih organizacij ter samostojni podjetniki in posamezniki.
Na vseh delavnicah smo predstavili prioritete iz Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020, predstavili smo sam javni poziv ter priročnik za uspešno pripravo projekta. Podrobno smo predstavili vse obrazce in prilogi, ki jih je potrebno izpolniti, da je vloga popolna.
Gradivo z delavnic je objavljeno na strani javnega poziva povsem na dnu.
Na isti strani so objavljena tudi pogosta vprašanja z odgovori, ki vam lahko pomagajo pri odgovoru na morebitna vaša vprašanja.
V kolikor imate še dodatna vprašanja se lahko obrnete na nas preko e-pošte na las.haloze@halo.si ali preko telefona na T: 02 795 32 00, v kolikor se želite osebno pogovoriti, se prej najavite, da uskladimo termin.
 
Goričak, 31.1.2017
Goričak, 31.1.2017
Podlehnik, 26.1.2017
Podlehnik, 26.1.2017
Majšperk, 25.1.2017
Majšperk, 25.1.2017