Objavljen je Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - ESRR - februar 2017


PRJ Halo podeželsko razvojno jedro kot vodilni partner LAS Haloze je objavil Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o samem javnem pozivu in celotno razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vsi potencialni vlagatelji, vabljeni na delavnice, na katerih bo javni poziv podrobneje predstavljen. Delavnice bodo potekale:
- v četrtek, 2.3.2017 ob 9. uri v klubski sobi Občine Videm
delavnica bo imela poudarek na tematskem področju Ustvarjanje novih delovnih mest, torej na ukrepih:
U1 Razvoj podjetništva
U2 Povezovanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji/kmetijami in
U3 Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige)

- v petek, 3.3.2017 ob 9. uri v kulturni dvorani Občine Gorišnica
delavnica bo imela poudarek na tematskem področju Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, torej na ukrepih:
U7 Medgeneracijsko sodelovanje in
U8 Programi za mlade.

Za informacije v zvezi z javnim pozivom in delavnicami  kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze na 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.