Začetek posvetovanja o prihodnosti skupne kmetijske politike

Skupna kmetijska politika (SKP) se je oblikovala leta 1962 s ciljem, da bi ljudem omogočila kakovostno in cenovno  dostopno hrano, kakor tudi da bi kmetovalci s svojim delom lahko zaslužili za dostojno življenje. V vseh teh letih, nazadnje z reformo leta 2013, si je EU prizadevala prilagoditi SKP spreminjajočim se potrebam družbe ter novim izzivom kmetijstva in podeželskih območij, povezanim s trajnostno naravnanostjo in odgovornim odnosom do okolja.

Od zadnje reforme leta 2013 se SKP sooča z novimi izzivi, kot so negotovost na trgu, padajoče cene ter nove mednarodne zaveze o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju. Posodobitev politike je nujna, da bi zmanjšali upravno breme ter povečali njen prispevek k političnim prednostnim nalogam Komisije, ciljem trajnostnega razvoja in pariškemu podnebnemu sporazumu.

Z javnim posvetovanjem Evropska komisija tako vključuje v dialog o prihodnosti SKP po letu 2020 tudi vso zainteresirano javnost. Za ta namen je na spletni strani Evropske komisije pripravljen vprašalnik . Javno posvetovanje bo potekalo 12 tednov in se zaključilo 2. 5. 2017.