Skupščina potrdila 6 operacij iz Javnega poziva - EKSRP - junij 2017Skupščina LAS Haloze, ki je zasedala v sredo, 11.10.2017 v Žetalah, je potrdila 6 operacij za sofinanciranje v skupni vrednosti 198.994,52 € in še dodatno 1 operacijo na rezervno listo iz sklada EKSRP, Skupno je na Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP - junij 2017 prispelo 9 vlog .

Potrjene operacije bo vodilni partner v naslednjih dneh posredoval na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo dokončno potrdila operacije.

Potrjene so bile naslednje operacije:
-  Revitalizacija Vukove domačije - prijavitelj Občina Žetale
-  Adaptacija domačije Kočer  - prijavitelj Občina Videm
-  Obnova fasade in stavbnega pohištva na objektu TIC Ptujska Gora - prijavitelj Občina Majšperk
-  Medgeneracijski izzivi - prijavitelj OŠ Žetale
-  Veseličeva klet dobrih okusov - prijavitelj Martin Težak s.p.
-  Obnova Gočlove domačije - prijavitelj Janez Horvat

Več o Javnem pozivu - EKSRP - junij 2017 in o potrjenih operacijah lahko preberete TUKAJ.

Predstavitev potrjenih operacij je TUKAJ.