Predstavitve javnega razpisa za podukrep 6.3 - Pomoč majhnim kmetijam

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis namenjen razvoju majhnih kmetij, v višini 20 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev.

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost ter imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Poleg tega morajo v letu 2017 vložiti tudi zbirno vlogo za neposredna plačila, imajo od 3 do 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), skupno od 3 od 15 glav velike živine (GVŽ) ter zagotavljajo predpisano obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad).

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 6. novembra letos do 31. januarja prihodnje leto. Znesek podpore znaša 5.000 evrov na upravičenca, izplačan pa bo v dveh obrokih. 

Več informacij o javnem  razpisu in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Za predstavitev ukrepa in več informacij o možnosti prijave, bodo organizirane predstavitve, ki bodo:
- v sredo, 8.11.2017 ob 10. uri v dvorani KGZS Zavoda Ptuj 
(Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj) - VABILO

- v torek, 14.11.2018 ob 17. uri v prostorih Občine Podlehnik
(Podlehnik 9, 2286 Podlehnik - VABILO

-----Na predstavitvi v Podlehniku so bili predstavljeni naslednji aktualni razpisi za male kmetije na območju Haloz. 
Življenje traviščem - LIFE TO GRASSLANDS
Uredba za odpravo zaraščanja - MKGP
Ukrep U6 pri LAS Haloze
Javni razpis za male kmetije, Ukrep 6.3 - MKGP
Predstavitev ukrepov za male kmetije v Halozah - Jernej Golc, PRJ Halo (*.pdf)
Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij - Felicita Domiter, KGZ Ptuj (*.pdf)