Skupščina LAS Haloze
Vabimo vas, da se udeležite skupščine LAS Haloze
ki bo v sredo, 11.10.2017 ob 17.30 uri
v Kulturni dvorani v Žetalah.

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Poročilo nadzornega odbora o morebitnih pritožbah in odločanje skupščine o pritožbah
3. Potrjevanje projektov iz JP EKSRP – junij 2017
4. Potrjevanje spremembe Volilnega postopka LAS Haloze

Predviden odmor 5-10 minut

5. Možnosti sodelovanja v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 in možni viri financiranja (delovna skupina za interpretacijo kulturne dediščine pri LAS Haloze)
6. Predstavitev dokumenta »Turistična destinacija Haloze, ki predstavlja tako za Slovenijo kakor za prebivalce v Halozah možen razvojni potencial« (delovna skupina za razvoj turizma pri LAS Haloze)
7. Predstavitev izvajanja modela ukrepov za razvoj vinogradništva v Halozah (delovna skupina za vinogradništvo pri LAS Haloze)
8. Poročilo o izvajanju ukrepov za zmanjšanje zaraščenih površin v Halozah (LIFE TO GRASSLANDS, Uredba za odpravljanje zaraščanja, Uredba za razvoj malih kmetij, Ukrep U6 pri LAS Haloze) – Delovna skupina za razvoj Haloz
9. Razno

Vabilo je dosegljivo TUKAJ.