Razvojne priložnosti v Halozah


Po seji skupščine LAS Haloze, ki je potekala v sredo, 11.10.2017, so bile prisotnim predstavljene razvojne priložnosti v Halozah iz različnih področij. Predvsem je bilo predstavljeno vsako izmed področij z vidika dosedanjega razvoja in kakšne so možnosti razvoja v prihodnje ter kakšni so finančni viri, ki jih lahko izkoristimo.

Področja, ki so bila predstavljena:
- kulturna dediščina,
- turizem,
- vinogradništvo
- zmanjševanje zaraščenih površin v Halozah in ukrepi za majhne kmetije

Predstavitve:

- Možnosti sodelovanja v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 in možni viri financiranja 

Predstavitev dokumenta »Turistična destinacija Haloze, ki predstavlja tako za Slovenijo kakor za prebivalce v Halozah možen razvojni potencial« 

Predstavitev izvajanja modela ukrepov za razvoj vinogradništva v Halozah 

 - Poročilo o izvajanju ukrepov za zmanjšanje zaraščenih površin v Halozah (LIFE TO GRASSLANDS, Uredba za odpravljanje zaraščanja, Uredba za razvoj malih kmetij, Ukrep U6 pri LAS Haloze)