Krepitev blagovne znamke in pomen rastišča Haloz za pridelavo vin

Zaključen projekt

Opis investicije/projekta:

Haloze so tako po reliefni, talni strukturi in klimatskih razmerah specifično območje. Vinogradništvo oz. pridelava vina je v zgodovini odločilno vplivala na gospodarski razvoj, saj so tukaj najboljše lege v svetovnem merilu. Kljub temu se vinogradniki in vinarji srečujejo s številnimi izzivi še zlasti na področju promocije in trženja. Za lažje premagovanje le teh, je nastala Vinarska zadruga Haloze, ki je v 2017 izvedla uspešen projekt in nabavila najsodobnejšo polnilno linijo za stekleničenja vina in s tem vidno povečala kakovost vin. Tržišče išče nove stile vina, zato se je pokazala potreba po nadgradnji. Operacija bo pripomogla k prepoznavnosti haloških vin in z nadgradnjo polnilne linije omogočila vinarjem proizvodnjo novih produktov. Zadruga bo polnilno linijo nadgradila z zapiralcem za penine. Nabavili bodo tudi transporter za penine in zabojnike s pripadajočimi pokrovi, za skladiščenje steklenic. Za ohladitev vin, bodo nabavili vinsko vitrino, v kateri bodo lahko ohladili vina na primerno temperaturo za degustacijo vin. Občina želi klet, nadgraditi s panoji, kjer bodo opisane senzorične lastnosti vin značilnih za Haloze. Klet bodo opremili s klimo, ki bo omogočala vzdrževanje primerne temperature za izvedbo vinskih degustacij v ustreznih vinskih kozarcih. Za predstavitev rastišča bo izdelan monolit, ki bo prikazoval profil tal v vinogradu in s tem omogočili razlago ponudnikom, zakaj so vina iz Haloz znana po svojih specifičnih aromatikah in strukturi.

Cilji operacije: 

Z operacijo bo Vinarska zadruga skupaj s partnerji pripomogla k prepoznavnosti haloških vin in z nadgradnjo polnilne linije omogočila vinarjem proizvodnjo novih produktov.

Ciljne skupine:

Ciljne skupine so: vinarji, turistični ponudniki, obiskovalci. V operacijo bodo aktivno vključeni člani Vinarske zadruge Haloze pri krepitvi blagovne znamke. Preko promocije bo s turističnimi ponudniki povečali št. obiskovalcev.


Naziv projekta: Krepitev blagovne znamke in pomen rastišča Haloz za pridelavo vin

Prijavitelj: Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.

Partnerji: Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Občina Videm

Skupna vrednost operacije: 94.732,12 EUR

Zaprošena vrednost ESRR: 63.273,53 EUR


Doseženi kazalniki po zaključku operacije: 

  • št. obiskovalcev 150
  • uporabnikov enotne blagovne znamke 16


Ukrep U3: Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020 


 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: