Organi LAS Haloze

Skupščina LAS Haloze:
Sestavljajo jo vsi člani Lokalne akcijske skupine Haloze in predstavlja najvišji organ LAS Haloze.

Mandat (2019-2021)

Predsednik: Franc Mlakar

Upravni odbor: 
Javni sektor: Matic Šinkovec (Občina Majšperk), Nina Horvat (Občina Cirkulane), Evelin Makoter Jabločnik (Občina Zavrč)
Ekonomski sektor: Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p.), Jožef Šmigoc (Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p), Jana Žerak (Jana Žerak s.p.)
Zasebni sektor: Stanislav Brodnjak, Edvard Hojnik, Gorazd Šeruga

Nadzorni odbor:
Javni sektor: Miran Krajnc (Občina Podlehnik) - nadomestni član Simona Bauman (Občina Žetale)
Ekonomski sektor: Stanko Dernikovič (Krona ZASS d.o.o.) - nadomestni član Mateja Težak (Haložanka d.o.o.)
Zasebni sektor: Ivan Božičko (ED Tržec) - nadomestni član Anton Bratušek (TD Cirkulane)


Mandat (2017-2019)

Predsednik: Franc Mlakar

Upravni odbor: 
Javni sektor: Matic Šinkovec (Občina Majšperk), Milica Simonič Steiner (Občina Žetale), Evelin Makoter Jabločnik (Občina Zavrč)
Ekonomski sektor: Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p.), Jožef Šmigoc (Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p), Jana Žerak (Jana Žerak s.p.)
Zasebni sektor: Franci Plajnšek, Franc Pajnkiher, Gorazd Šeruga

Nadzorni odbor:
Javni sektor: Miran Krajnc (Občina Podlehnik) - nadomestni član Ivan Hemetek (Občina Cirkulane)
Ekonomski sektor: Matej Grabrovec (Agencija Novelus d.o.o.) - nadomestni član Robert Pungračič (Turizem Pungračič)
Zasebni sektor: Stanislav Brodnjak - nadomestni član Peter Cafuta

Ocenjevalna komisija:
Igor Erker,
Andreja Brglez,
Peter Kitak,
Gorazd Ladinek,
Marta Tuš

nadomestna člana:
Branimir Kolednik in Aleš Topolšek


Mandat (2015-2017)

Predsednik: 
Franc Mlakar

Upravni odbor:
Javni sektor: Marjetka Šibila (Občina Videm), Matic Šinkovec (Občina Majšperk), Iva Ferlinc (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti)
Ekonomski sektor: Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p.), Matej Grabrovec (Agencija Novelus d.o.o.), Dejan Vuk (Dejan Vuk s.p.)
Zasebni sektor: Sebastian Toplak, Stanislav Brodnjak, Rado Rodošek

Nadzorni odbor:
Javni sektor: Miran Krajnc (Občina Podlehnik)
Ekonomski sektor: Jana Žerak (Prodajalne Žerak)
Zasebni sektor: Bojan Kobal

Podpredsednik: 
Matic Šinkovec


Ocenjevalna komisija: 
Ocenjevalna komisija bo imenovana na podlagi javnega poziva.