Organi LAS Haloze

Skupščina LAS Haloze:
Sestavljajo jo vsi člani Lokalne akcijske skupine Haloze in predstavlja najvišji organ LAS Haloze.

Mandat (2022-2023)

Predsednik: Brane Kolednik
Podpredsednica: Nina Lozinšek

Upravni odbor: 
Javni sektor: Matic Šinkovec (Občina Majšperk), Evelin Makoter Jabločnik (Občina Zavrč), (Nina Lozinšek (Občina Podlehnik) - nadomešča mag. Sebastian Toplak)
Ekonomski sektor: Ivan Kramer (Vinogradništvo Kramer), Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p.), Jožef Šmigoc (Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.)
Zasebni sektor: Brane Kolednik (Športna zveza Občine Videm), Gorazd Šeruga (posameznik), Stanislav Brodnjak (posameznik)

Nadzorni odbor:
Javni sektor: Ana Petrovič (Občina Cirkulane), Aleksandra Žuran (Občina Gorišnica) 
Ekonomski sektor: Mateja Težak (Haložanka d.o.o.), Tanja Leskovar (Eventa Tanja Leskovar s.p.)
Zasebni sektor: Anton Bratušek (Turistično društvo Cirkulane), Lidija Domjan (Turistično društvo Zavrč)Mandat (2019-2021)

Predsednik: Franc Mlakar
Podpredsednik: Gorazd Šeruga

Upravni odbor: 
Javni sektor: Matic Šinkovec (Občina Majšperk), Nina Horvat (Občina Cirkulane), Evelin Makoter Jabločnik (Občina Zavrč)
Ekonomski sektor: Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p.), Jožef Šmigoc (Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p), Jana Žerak (Jana Žerak s.p.)
Zasebni sektor: Stanislav Brodnjak (kmetija, posameznik), Edvard Hojnik (DVS Haloze), Gorazd Šeruga (kmetija, posameznik)

Nadzorni odbor:
Javni sektor: Miran Krajnc (Občina Podlehnik) - nadomestni član Simona Bauman (Občina Žetale)
Ekonomski sektor: Stanko Dernikovič (Krona ZASS d.o.o.) - nadomestni član Mateja Težak (Haložanka d.o.o.)
Zasebni sektor: Ivan Božičko (ED Tržec) - nadomestni član Anton Bratušek (TD Cirkulane)

Ocenjevalna komisija:
dr. Peter Kitak
Andreja Brglez, univ. dipl. inž. živ. teh.
Matjaž Beber, mag. kmet.
Gorazd Ladinek
Tina Baštevc, univ. dipl. polit.

nadomestna člana:
dr. Marjan Lep
mag. Igor ErkerMandat (2017-2019)

Predsednik: Franc Mlakar

Upravni odbor: 
Javni sektor: Matic Šinkovec (Občina Majšperk), Milica Simonič Steiner (Občina Žetale), Evelin Makoter Jabločnik (Občina Zavrč)
Ekonomski sektor: Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p.), Jožef Šmigoc (Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p), Jana Žerak (Jana Žerak s.p.)
Zasebni sektor: Franci Plajnšek, Franc Pajnkiher, Gorazd Šeruga

Nadzorni odbor:
Javni sektor: Miran Krajnc (Občina Podlehnik) - nadomestni član Ivan Hemetek (Občina Cirkulane)
Ekonomski sektor: Matej Grabrovec (Agencija Novelus d.o.o.) - nadomestni član Robert Pungračič (Turizem Pungračič)
Zasebni sektor: Stanislav Brodnjak - nadomestni član Peter Cafuta

Ocenjevalna komisija:
mag. Igor Erker,
Andreja Brglez, univ. dipl. inž. živ. teh.
dr. Peter Kitak,
Gorazd Ladinek,
Marta Tuš

nadomestna člana:
Branimir Kolednik
Aleš Topolšek


Mandat (2015-2017)

Predsednik: 
Franc Mlakar

Upravni odbor:
Javni sektor: Marjetka Šibila (Občina Videm), Matic Šinkovec (Občina Majšperk), Iva Ferlinc (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti)
Ekonomski sektor: Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p.), Matej Grabrovec (Agencija Novelus d.o.o.), Dejan Vuk (Dejan Vuk s.p.)
Zasebni sektor: Sebastian Toplak, Stanislav Brodnjak, Rado Rodošek

Nadzorni odbor:
Javni sektor: Miran Krajnc (Občina Podlehnik)
Ekonomski sektor: Jana Žerak (Prodajalne Žerak)
Zasebni sektor: Bojan Kobal

Podpredsednik: 
Matic Šinkovec