Javni poziv za vstop v partnerstvo LAS Haloze 2014-2020

V skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015)partnerji obstoječe Lokalne akcijske skupine Haloze
objavljajo

javni poziv št. 1jl01w004_15
za vstop v partnerstvo
 Lokalne akcijske skupine Haloze 2014 - 2020,
ki deluje na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk.

Partnerji obstoječe Lokalne akcijske skupine Haloze (LAS) vse zainteresirane obstoječe partnerje LAS iz programskega obdobja 2007 - 2013 kot tudi nove zainteresirane partnerje, vabijo k sodelovanju v LAS Haloze v novem programskem obdobju 2014 - 2020.

LAS Haloze bo tudi v novem programskem obdobju organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, ustanovljeno z namenom uresničevanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristopa CLLD) na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk.

Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju razvojnih potencialov in zmogljivosti območja ter aktivno vključevanje prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju.
Vzpostavljeno lokalno partnerstvo bo imelo nalogo, da oblikuje in izvede celovito strategijo lokalnega razvoja v smeri naslednjih tematskih področij ukrepanja:
- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave ter
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

V kolikor želite ostati oz. postati partner Lokalne akcijske skupine Haloze v programskem obdobju 2014 – 2020, vas prosimo, da izpolnite priloženo pristopno izjavo.

Zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti za oblikovanje partnerstva LAS Haloze in podpisa Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Haloze za obdobje 2014-2020 vas prosimo, da nam pristopne izjave pošljete do 31.7.2015 na naslov: PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.

Včlanitev v LAS bo možna tudi po preteku navedenega roka, kajti javni poziv za vstop v partnerstvo LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014 - 2020.

Dodatne informacije v zvezi z vstopom v partnerstvo LAS lahko dobite na PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, na telefonski številki 02 795 32 00 ali elektronskem naslovu las.haloze@halo.si.Celotno besedilo javnega poziva je dostopno tukaj.
Pristopna izjava je dostopna tukaj.