Javna razprava o spremembi volilnega postopka pri LAS Haloze


Vabimo vas na delavnico na temo 
Spremembe volilnih postopkov pri LAS Haloze,
ki bo  v petek, 6.10.2017 ob 11. uri
v prostorih klubske sobe Občine Videm.


Vabilo na delavnico najdete TUKAJ.

Predlog volilnega postopka pri LAS Haloze lahko pogledate TUKAJ.

Prenovljeni dokument je na novo strukturiran in zajema: Splošne določbe, kandidacijski postopek, volilni postopek, postopek izbire in potrjevanja predsednika, UO, NO in podpredsednika, postopek razrešitve članov UO, NO in predsednika, kriterije za izbiro članov.

V skladu s spremembo Uredbe CLLD in prejetimi predlogi s strani članov LAS Haloze za spremembo volilnih postopkov pri LAS Haloze organiziramo javno razpravo prenovljenega volilnega postopka za način izbire, potrjevanja, imenovanja, razreševanja članov oziroma predstavnikov, vključno s kriteriji za izbor teh članov pri LAS Haloze, ker konec leta 2017 poteče dve letni mandat organom LAS Haloze.