Izvedena delavnica "Kolesarski odklop v Halozah"

V torek, 2. marca 2021 je potekala video delavnica "Kolesarski odklop v Halozah", ki se je je skupaj udeležilo 35 udeležencev.

Predavatelji so iz različnih stališč predstavili razvoj kolesarstva na območju Haloz, aktivnosti, ki se v okviru posameznih projektov na območju Haloz že izvajajo. Predstavljeni so bili številni primeri dobrih praks po Sloveniji in tujini. Udeleženci smo se strinjali, da je potrebno resurse in deležnike povezati in dobre prakse smiselno umestiti v Haloze.

V bodoče se nadejamo dobrih projektov na temo kolesarstva v Halozah kot priložnost za razvoj turizma in trajne mobilnosti na območju.

Delavnico smo skupaj izvedli LAS Haloze v sodelovanju z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofske fakultete UL in Centrom arhitekture Slovenije ter projektom SocioLab, ekosistem socialne ekonomije.

V nadaljevanju objavljamo program delavnice s povezavo na predstavitve:

Uvodni pozdrav in uvod v delavnico 

Jernej Golc, PRJ Halo

--

Dravska kolesarska pot v navezavi na Haloze (pdf)

Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije Podravje-Maribor

--

Gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Halozah

Matic Šinkovec, direktor občinske uprave Občine Majšperk 

--

Aktivnost kolesarstva v okviru projekta sodelovanja Naša Drava (jpg)

mag. Mojca Metličar, vodja projekta Naša Drava iz LAS Bogastvo podeželja

--

Aktivnosti občin v okviru projekta Naša Drava (mobilne kolesarnice, e-kolesa) (pdf)

mag. Sebastian Toplak, župan Občine Podlehnik

--

Gorske kolesarske povezave (pdf)

projekt: Turistična destinacija Haloze – Nina Horvat, Občina Cirkulane, Matej Obu, Zadruga BikeLab z.o.o., so.p.

--

Posnetek in digitalizacija kolesarskih in pohodnih poti (pdf)    

projekt: Turistična destinacija Haloze – Evelin Makoter Jabločnik, Občina Zavrč 

--

Možnosti sodelovanja raziskovalnega dela študentov etnologije in arhitekture v Halozah in Primeri dobrih praks arhitekturnih rešitev kolesarskih poti in povezanih etnografskih in arhitekturnih gradiv (pdf)

Nives Čorak, Tina Gradišer, Barbara Viki Šubic - Center arhitekture Slovenije; Sandi Abram, Blaž Bajič, Ana Svetel, Veronika Zavratnik - Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta UL


Zahvaljujemo se vsem predavateljem in udeležencem za udeležbo. Morebitne vaše predloge, komentarje ali vprašanja lahko pošljete na info@halo.si in bomo poskušali s predavatelji poiskati odgovor.