Sestanek z MKGP za pripravo nove strategije LAS Haloze

Medresorska delovna skupina CLLD 2021-2027 (MDS CLLD 2021-2027), ki jo sestavljajo predstavniki vseh v CLLD vključenih skladov, se intenzivno ukvarja s pripravami na naslednje finančno obdobje ter s tem povezanimi  programskimi dokumenti. V proces priprave smo in še bomo aktivno vključene vse obstoječe lokalne akcijske skupine, tudi LAS Haloze.

Vabimo vas na sestanek članov LAS Haloze z vodjo MDS CLLD 2021-2027 Alino Cunk Perklič, 

v četrtek, 22. 4. 2021 med 10. in 12. uro,

ki bo (zaradi epidemiološkega stanja v državi) izveden preko videokonferenčnega sistema, 

Na sestanek se prijavite s poslanim e-sporočilom na las.haloze@halo.si

Vsem prijavljenim bomo uro pred sestankom poslali ustrezno povezavo.

Celotno vabilo najdete tukaj.

Vabljeni.