LAS Haloze: vaša ocena preteklega dela in mnenje za naslednje obdobje

 Območje, ki ga zajema lokalna akcijska skupina LAS Haloze, sestavlja sedem občin, ki so med seboj povezane in predstavljajo zaokroženo, homogeno celoto, torej ležijo druga zraven druge in zajemajo območje Haloz. Vključene so naslednje občine: Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk.

Na tem območju LAS deluje že drugo finančno perspektivo, torej že od leta 2007.

S sredstvi Leader (iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja) je bilo v obdobju 2007-2013 sofinanciranih 82 projektov v skupni vrednosti 661.136,92 EUR. Opis projektov lahko pogledate tukaj.

Izvajanje projektov v obdobju 2014-2020 se izvaja v okviru programa CLLD (Community Led Local Development) in je na območju LAS Haloze financirano iz dveh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Do konca leta 2021 je bilo uspešno zaključenih že 16 projektov, sofinanciranih v višini 473.031,85 EUR iz sklada EKSRP, v izvajanju je še 9 projektov z angažiranimi sredstvi v višini 253.153,84 EUR iz EKSRP. Prav tako je bilo uspešno zaključenih tudi 5 projektov, sofinanciranih v višini 556.248,18 EUR iz sklada ESRR, v izvajanju so še 4 projekti z angažiranimi sredstvi v višini 241.629,70 EUR iz ESRR. Izvajanje obdobja se je zaradi zdravstvene situacije podaljšalo za 2 leti, v katerih je na razpolago še 87.118,16 EUR za izvajanje projektov. Skupaj je v obdobju 2014-2020 je na območju LAS Haloze iz Leader/CLLD namenjenih 1.611.181,73 EUR za izvajanje projektov. Podrobnosti o izvajanju projektov LAS Haloze najdete na spletni strani tukaj.


Ker se je finančna perspektiva časovno že iztekla, zaradi zdravstvenih razmer so se pripravljalne aktivnosti zavlekle in je bilo uvedeno prehodno obdobje oz. je bila predhodna perspektiva podaljšana za dve leti, je čas, da vas povprašamo o zadovoljstvu z delovanjem LAS Haloze v preteklem obdobju in kaj si želite za prihodnjo finančno perspektivo.

Vabimo vas, da izpolnite kratko anketo v nadaljevanju in prispevate k izboljšanju delovanja LAS Haloze. 

Anketa je namenjena prebivalcem, kmetijam, podjetnikom, podjetjem, različnim organizacijam na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk in tistim organizacijam javnega prava, ki imajo sedež izven območja, vendar delujejo na območju LAS Haloze.

POVEZAVA NA ANKETO


Če se želite včlaniti v LAS Haloze, morate izpolnjevati pogoje in z izpolniti obrazec za včlanitev ter ga po navadni pošti poslati na sedež LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Pogoji včlanitve in obrazec najdete tukaj

Za prejemanje novic LAS Haloze se prijavite tukaj.