Javni poziv za vključitev v kratko prodajno verigo za meso drobnice iz Haloz

 Podatki o javnem pozivu

V sklopu aktivnosti izvajanja operacije LAS sodelovanje CLLD/ESRR – Na(j)prej lokalno! objavljamo javni poziv rejcem drobnice za vključitev v kratko prodajno verigo za meso drobnice iz Haloz.

Namen in cilj javnega poziva

Namen vzpostavitve kratke prodajne verige za meso drobnice iz Haloz je povezati ključne deležnike med rejci drobnice, klavnicami, mesarijami in vključitev v tehnološki postopek konfekcioniranja / pakiranja / skladiščenja / logistike / trženja in prodaje mesa drobnice. Javni poziv je namenjen za rejce, ki prodajajo žive živali in tiste, ki že imajo lastne prodajne produkte iz mesa drobnice in jih prodajajo, kot celotni hladni trup ali v različnih kosih. 

Cilj kratke prodajne verige za meso drobnice iz Haloz je vzpostavitev poslovnega modela med zainteresiranimi deležniki z usmeritvijo trženja in prodaje vrhunskega mesa drobnice iz Haloz in vključevanja v obstoječe sheme kakovosti s poudarkom ekološke pridelave.

Upravičenci in postopek vključitve

V kratko prodajno verigo za meso drobnice iz Haloz se lahko vključijo rejci drobnice, ki so vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), imajo urejeno ustrezno označitev živali in vodijo register drobnice na gospodarstvu. Drobnica mora biti rojena in rejena na območju Haloz – gorsko območje z možnostjo paše na traviščih v Halozah.

Zainteresirani izpopolnijo pristopni obrazec za izkaz interesa za vključitev v kratko prodajno verigo mesa drobnice iz Haloz (priloga poziva)  in ga dostavijo na PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali pošljejo na elektronski naslov info@halo.si.

Na osnovi prispelih vlog bodo vlagatelji pozvani k podpisu sporazuma kratke prodajne verige za meso drobnice iz Haloz, katerega vsebina bo usklajena med vsemi zainteresiranimi deležniki.

Rok za vključitev in več informacij

Javni poziv je odprtega tipa. Za prvi sklop vključitev se zbirajo prijave do ponedeljka, 31. 1. 2021. Več informacij je dostopno na spletni strani www.haloze.org, telefonski številki 02 795 32 00, elektronskem naslovu info@halo.si ali po prehodno najavi na sedežu PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Kontaktna oseba za dajanje informacij je Jernej Golc.

Izvedeni bosta dve javni predstavitvi in sicer:

- v sredo, 19. 1. 2021 ob 9. uri v prostorih kulturne dvorane Cirkulane (udeleženci morajo izpolnjevati PCT pogoj) ter v

- torek, 25. 1. 2021 ob 18. uri preko video konference na daljavo, prijavite se preko e-pošte info@halo.si

Pristopni obrazec za vključitev v kratko prodajno verigo mesa drobnice iz Haloz

Javni poziv za vključitev v kratko prodajno verigo za meso drobnice iz Haloz (,pdf)

Predstavitev (*.pdf)