Javni poziv proizvajalcem hrane za pridobitev pomoči za razvoj embalaže za živila

 Javni poziv proizvajalcem hrane
za pridobitev pomoči za razvoj embalaže za posamezne blagovne znamke 
za različne prehrambne proizvode in živila

Podatki o javnem pozivu

V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih sosednjih lokalnih akcijskih skupin: LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze se izvaja operacije LAS sodelovanje CLLD/ESRR – Na(j)prej lokalno! V sklopu aktivnosti projekta objavljamo javni poziv ponudnikom, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane za pridobitev pomoči pri razvoju in izdelavi embalaže za živila. 

Namen in cilj javnega poziva

Projekt Na(j)prej lokalno! zajema številne aktivnosti z namenom vzpostavitve kratkih prodajnih verig, da od pridelovalca hrane le-ta pride po najkrajši možni dobavni poti do uporabnika/kupca.

Predhodne analize so pokazale, da se lokalni proizvajalci hrane, ki si utirajo prodajne poti do svojih kupcev, soočajo z izzivi glede uporabe primerne embalaže in designa za končne proizvode. Pri tem gre za specifiko pri embalaži, saj mora embalaža upoštevati standarde za živila, ki so lahko povezni s temperaturo, obliko, ustreznostjo za transport, uporabo tiska in označevanja ter druge tehnične možnosti pakiranja ipd.

Vključeni udeleženci bodo skupaj s strokovnjaki iz področja razvoja embalaže za živila razvijali na konkretnih primerih lastno embalažo.

Modul 1: Analiza obstoječe embalaže posameznega ponudnika.

Modul 2: Predstavitev zakonskih zahtev za embalažo za posamezen sklop živil. Izbira možnosti ekološke uporabe, trajnosti in minimalnih vplivov na okolje. Izbor in usmeritev sklopov posamezne embalaže glede designa, vrste materiala, uporabe CGP-ja, blagovne znamke.

Modul 3: Izdelava klišejev in modulov za posamezen primer embalaže in njihova izdelava v sodelovanju z deležniki-končnimi uporabniki embalaže za posamezni produkt.

Upravičenci in postopek vključitve

Pridelovalci in proizvajalci hrane, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo živil in so s svojimi pridelki in proizvodi že na prodajnem trgu oziroma razvijajo in pripravljajo nove prehrambne izdelke.

Ponudniki morajo opravljati dejavnost na območjih sodelujočih sosednjih lokalnih akcijskih skupin: LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze

Javni poziv se nanaša na pridelke in produkte, ki v celoti ali deloma izvirajo iz območij suhih travišči ali iz območij z omejenimi dejavniki - gorsko območje:

- Meso in mesni proizvodi
- Mleko in mlečni proizvodi
- Jajca in jajčni proizvodi
- Med in čebelji proizvodi
- Žita in pekovski proizvodi
- Prigrizki
- Sadje, sadni izdelki, suho sadje
- Zelenjava in zelenjavni izdelki
- Zelišča in čaji
- Alkoholne pijače (vino, žganje, pivo)
- Brezalkoholne pijače
- Drugi inovativni prehrambni proizvodi

Prednost pri vključitvi bodo imeli pridelki in proizvodi s certifikatom ekološko kmetijstvo, ni pa to pogoj za vključitev.

Zainteresirani izpolnijo obrazec za vključitev v program razvoja embalaže za posamezne blagovne znamke za različne prehrambne proizvode in živila (priloga poziva) in ga dostavijo na PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali pošljejo na elektronski naslov info@halo.si.

Rok za vključitev in več informacij

Javni poziv je odprt do ponedeljka, 31.1.2021. Več informacij je dostopno na spletni strani www.haloze.org, telefonski številki 02 795 32 00, elektronskem naslovu info@halo.si ali po prehodno najavi na sedežu PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Kontaktna oseba za dajanje informacij je Jernej Golc.

Izvedeni bosta dve javni predstavitvi in sicer:

- v sredo, 19.1.2021 ob 9. uri v prostorih kulturne dvorane Cirkulane (udeleženci morajo izpolnjevati PCT pogoj) ter v
- torek, 25.1.2021 ob 17.uri preko video konference na daljavo, prijavite se preko e-pošte info@halo.si


Obrazec za vključitev v program razvoja embalaže za živila

Javni poziv proizvajalcem hrane za razvoj embalaže za živila

Predstavitev (*pdf)