Projekti LAS Haloze

V obdobju finančne perspektive 2014-2020 v LAS Haloze so bili izvedeni naslednji projekti:

1. sofinancirani iz sklada Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.

Projekt sodelovanja med LASi: Naša Drava


2. sofinancirani iz sklada Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: 

Projekt sodelovanja med LASi: Na(j)prej lokalno!

Projekte, ki so bili izvedeni v obdobju finančne perspektive 2007-2013 v LAS Haloze, si lahko ogledate na povezavi tukaj.